Totaal projectinrichter

Één vast contactpersoon

20+ jaar ervaring

Eigen vakmensen in dienst

TMC Project is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Bij TMC Project vinden we het belangrijk om vertrouwelijk en voorzichtig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we niet meer persoonsgegevens van jou verzamelen dan nodig is, open zijn over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen en alles zo goed mogelijk beveiligen. In deze Privacyverklaring beschrijven we deze verschillende onderdelen, zodat jij hiervan op de hoogte bent. Ook informeren we je over je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast vanwege wijzigingen in onze bedrijfsvoering of vanwege wetswijzigingen. De nieuwste versie is altijd op de website te vinden. We adviseren je daarom regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens
TMC Project
Scottweg 14
4462 GS Goes
Mail: privacy@tmcwonen.nl
Telefoon: +31(0)113-224130

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens worden alle gegevens bedoeld die naar jou te herleiden zijn. Dus niet alleen je naam, adres en contactgegevens, maar alles wat iets over jou zegt. Dat moet je best wel breed zien.

TMC Wonen kan de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Postcode en adres;
 • Land;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres(sen);
 • Bestel- en betalingsgegevens;
 • Sollicitatiegegevens en cv;
 • IP-adres, gegevens over je device en browser;
 • Gegevens in verband met je bezoek aan onze website.

Doelen, grondslagen en bewaartermijnen
In de volgende alinea’s informeren wij je over welke persoonsgegevens er bij welke  activiteit van jou kunnen worden verwerkt, het doel daarvan, de wettelijke grondslagen en bewaartermijnen.

Klantenservice
Wij vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor onze klanten en overige betrokkenen als zij contact op willen nemen met TMC Project. De klantenservice van TMC Project is via verschillende media bereikbaar: via het contactformulier op de website, telefonisch of per email. Om je goed te kunnen helpen kunnen wij de volgende gegevens verwerken: je naam, eventueel emailadres en/of telefoonnummer, indien relevant je adres en je berichtinhoud. TMC Project heeft een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens maximaal een jaar te bewaren om je, in verband met gewijzigde omstandigheden in relatie tot je vraag, alsnog hierover te kunnen informeren. Vragen van klanten worden, indien relevant, toegevoegd aan het klantendossier.

Interieuradvies
Via het formulier op de website kan je een afspraak maken voor interieuradvies. Bij het invullen van dit formulier geef je impliciet toestemming om hiervoor de volgende gegevens te verwerken: je naam, postcode, telefoonnummer en optioneel je emailadres. Verder vragen we of je advies in de winkel wil of aan huis en je interesse. Optioneel kan je nog bestanden uploaden. Het interieuradvies wordt bij een aankoop toegevoegd aan je klantdossier en voor tenminste zeven jaar bewaard. Je telefoonnummer is voor ons van belang om persoonlijk contact met je op te kunnen nemen voor het plannen van de afspraak.

Offerte
Voorafgaand aan het eventuele koopovereenkomst kan er door jou een offerte worden aangevraagd. Met jou impliciete toestemming worden in deze fase de volgende gegevens verwerkt: je naam en adresgegevens, eventueel emailadres en/of telefoonnummer, de datum, het offertenummer, de artikelomschrijving en -prijs en eventuele aanvullende informatie welke van belang is voor het aanbod. De offerte heeft een geldigheidsduur van veertien dagen. Bij niet aanvaarden van het aanbod wordt de offerte met jouw gegevens na vier weken vernietigd.

Koopovereenkomst
Als je een aankoop doet in een fysieke winkel voor later te leveren producten, dan is het noodzakelijk om daarvoor bepaalde gegevens in de koopovereenkomst te verwerken. De gegevens die wij daarvoor verwerken zijn: je naam, voorletter(s), bezorg- en factuuradres, postcode, woonplaats, eventueel emailadres, telefoonnummer, omschrijving van het artikel of de dienst, wijze van betaling en het wel of niet abonneren op onze nieuwsbrief/nieuwsupdate.

Wij zijn wettelijk verplicht om de bedrijfsadministratie zeven jaar te bewaren. Daaronder valt ook de koopovereenkomst. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om, vanwege garanties en voor onze serviceverlening, jouw aankoopgeschiedenis na deze wettelijke bewaartermijn te blijven bewaren. Uiteraard mag je ons altijd vragen om je gegevens te verwijderen nadat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

TMC Wonen heeft een gerechtvaardigd belang om na de aankoop je emailadres te gebruiken voor het geven van onderhoudstips, service en nieuws over gerelateerde producten. Natuurlijk mag je jezelf bij ons via privacy@tmcwonen voor deze mailings afmelden.

Sollicitanten
Solliciteren bij TMC Project kan via het sollicitatieformulier op de website of via andere media. Via de website vragen we je hierbij de volgende gegevens aan ons te verstrekken: je naam, telefoonnummer, eventueel emailadres en eventuele aanvullende gegevens die je als bericht invult. Verder kan je optioneel je cv uploaden. Gegevens van sollicitanten die niet in dienst komen worden tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard. Met toestemming of op verzoek van de sollicitant kunnen ze tot maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je vrijwillig abonneren op onze nieuwsbrief met informatie over bijvoorbeeld nieuwe producten en/of collecties, informatie over workshops, aanbiedingen, informatie en inspiratie. We sturen deze alleen wanneer je daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, zowel bij aanmelding via de website als bij het plaatsten van een bestelling. Wij verwerken daarvoor alleen je emailadres. Afmelden kan eenvoudig via de nieuwsbrief zelf of via privacy@tmcwonen.nl.

Jouw rechten
TMC Project verwerkt, zoals hierboven uiteengezet, jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Ten aanzien van jouw gegevens kan je hierop bepaalde rechten uitoefenen zoals deze hieronder worden toegelicht. Je recht worden beperkt tot uitsluitend jouw gegevens. Als je een beroep op een van deze rechten wil doen, dan kan je daarvoor een mail sturen naar privacy@tmcwonen.nl of contact opnemen met de klantenservice.

Om de rechtmatigheid van je verzoek vast te stellen kunnen wij vragen om je ter plaatse te identificeren of om met het beantwoorden van enkele specifieke vragen aan te tonen dat je de rechtmatige persoon bent. Wij zullen binnen een maand inhoudelijk op je verzoek reageren. In bijzondere situaties mogen wij die periode eenmalig met twee maanden verlengen. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen. Soms kan andere wetgeving uitvoering van je verzoek beperken.

Recht van inzage
Je hebt, naast de informatie die je kan lezen in deze Privacyverklaring, ook het recht om de gegevens die van en over jou worden verwerkt in te zien.

Recht van rectificatie
Ook wij willen graag dat de gegevens die wij verwerken juist zijn. Wij doen er alles aan om gegevens up-tot-date te houden in onze systemen. Wijzigingen of aanvullingen worden dan ook direct doorgevoerd wanneer ze bij ons bekend zijn. Als jij tot de ontdekking komt dat jouw gegevens bij ons niet kloppen, dan vragen we je om dat aan ons door te geven. Als je vaststelling juist is dan zullen wij jouw gegeven zo snel mogelijk aanpassen.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om een kopie van je gegevens te ontvangen of ons te vragen je gegevens door te sturen naar een andere organisatie. In dit geval zullen wij de gegevens in een voor machine leesbare vorm overdragen.

Recht van bezwaar
Als de verwerking plaatsvindt op grond van een gerechtvaardigd belang van TMC Project, dan heb je de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken. Wij zullen dan de grondslag ten aanzien van jouw gegevens opnieuw beoordelen of de verwerking van jouw gegevens voor dit doel beëindigen.

Recht om de verwerking te beperken
Je hebt het recht om de verwerking te beperken als de juistheid van de gegevens wordt betwist, als je de gegevens nodig hebt in verband met een rechtsvordering, als de verwerking onrechtmatig is, als wij volgens jou de gegevens niet meer nodig hebben of als je bezwaar hebt gemaakt in afwachting van het antwoord op het bezwaar.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om ons te vragen jouw gegevens te verwijderen als je van mening bent dat wij jouw gegevens niet meer nodig hebben. Wij zullen op jouw verzoek je gegevens verwijderen, tenzij wettelijk is geregeld dat bepaalde gegevens nog moeten worden bewaard of als wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens alsnog veilig te stellen. Uiteraard zullen wij je hierover dan informeren.

Recht om toestemming in te trekken
Is je ooit gevraagd om toestemming voor het verwerken van je gegevens, dan heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Toestemming zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen zijn voor het gebruik van een foto op de website of in een brochure. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte gegevens vóór het intrekmoment.

Delen met derden
Wij kunnen gegevens van jou delen met andere organisaties als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou. Ook kunnen wij bepaalde verwerkingen uitbesteden. Als wij verwerkingen uitbesteden dan doen we dat aan, zoals de AVG dit definieert, een verwerker. Deze verwerker verwerkt dan in onze opdracht persoonsgegevens. TMC Project blijft voor deze verwerkingen verantwoordelijk. Om de gegevensveiligheid te borgen sluiten wij met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst af.

Voor het overige delen wij alleen gegevens als TMC Project daartoe wettelijk verplicht is. Dit kan bijvoorbeeld ook in het kader van opsporing zijn.

Minderjarigen
Wij hebben niet de intentie om zonder geldige toestemming gegevens van minderjarigen te verwerken. Ben je jonger dan 16 jaar en wil je bijvoorbeeld meedoen met een workshop, je inschrijven voor onze nieuwsbrief, informatie van ons ontvangen of een (web)bestelling plaatsen? Vraag dan eerst even schriftelijke toestemming aan je ouder en/of verzorger zodat wij zeker weten dat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Dankjewel!

Beveiliging
Bij TMC Project, en bij de partijen waar wij mee samenwerken, doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren. Met externe verwerkers sluiten we daarom altijd een verwerkersovereenkomst af. Medewerkers van TMC Project moeten werken volgens het Privacyprotocol. Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens waarvoor dat vanwege de functie noodzakelijk is. Daar waar dat in applicaties mogelijk is maken we gebruik van twee-staps-authenticatie. Het versturen van gegevens via onze website gebeurt via een veilige versleutelde verbinding. De gegevens worden binnen de Europees Economische Ruimte verwerkt. En natuurlijk maken we ook gebruik van passende technische beveiligingsmaatregelen.

Ondanks alle technische en organisatorische maatregelen kan er toch wel eens iets fout gaan. Als er een datalek is ontdekt dan nemen wij direct maatregelen om (verdere) schade te voorkomen. Als het datalek risico’s inhoudt voor jouw privacy dan zullen we jou daarover informeren. En natuurlijk houden wij ons aan de Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je zelf een datalek ontdekt waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dan stellen we het op prijs als je ons daarover informeert via privacy@tmcwonen.nl

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website via de browser kunnen worden opgeslagen op je device om informatie te verzamelen. Cookies zijn er in verschillende ‘smaken’. Voor de meeste cookies word je bij het (eerste) bezoek aan onze website toestemming gevraagd om de cookies te mogen plaatsen.

Onze website kan gebruik maken van de volgende cookies:

 • Functionele of essentiële cookies.

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website op jouw device te laten draaien. Voor het plaatsen van deze cookies wordt geen toestemming gevraagd. De houdbaarheid van deze cookies varieert van gedurende de sessie tot 24 uur na de sessie.

 • Voorkeurcookies

Deze cookies onthouden je voorkeurinstellingen zodat bepaalde persoonlijke instellingen behouden worden voor een volgend bezoek aan onze website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde functies van onze website misschien niet goed werken in je browser. De houdbaarheid van deze cookies is tot een jaar na de sessie.

 • Analytische cookies.

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics. Google geeft ons met anonieme rapportages inzicht over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Google verwerkt daarvoor je IP-adres, informatie over je device en browser, de webpagina’s die je bezoekt en overige informatie over je bezoek aan onze website. Google verwerkt deze informatie in de VS. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google

 • Advertentie- of marketingcookies.

Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter te maken voor jou en je interesses. Ze voeren ook functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie steeds opnieuw verschijnt, ervoor zorgen dat advertenties goed worden weergegeven en in sommige gevallen advertenties selecteren op basis van je interesses. De houdbaarheid van deze cookies is onbeperkt.

Via een knop op onze website kan je doorlinken naar sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram of YouTube. Op het gebruik van cookies door deze media hebben wij geen invloed. Wij adviseren je om, voordat je van deze media gebruik maakt, van de privacyverklaring van deze media kennis te nemen.

In de browserinstellingen van je device kan je cookies uitschakelen of verwijderen. Als je cookies uitschakelt kan het zijn dat onderdelen van onze website niet meer goed werken in je browser.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Een cookie wordt automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kan cookies ook handmatig verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ga hiervoor naar de privacy-instellingen van je browser.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klachten
Klachten zijn er om opgelost te worden. Bij TMC Project doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken. Toch kan het zijn dat je hier niet (helemaal) tevreden over bent. Laat je het ons weten via privacy@tmcwonen.nl? Dan kunnen wij dit aanpassen! Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen?
Hierboven hebben we geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen welke gegevens we verzamelen, wat we daar mee doen en hoe/waar we deze bewaren. Het kan natuurlijk zijn dat je hierover nog vragen en/of opmerkingen hebt. Dat horen we graag, dus laat het ons gerust weten! De contactgegevens vind je bovenaan in deze Privacyverklaring.

Responsible Disclosure
Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee TMC Project persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoeken wij je dit per omgaande te melden via privacy@tmcwonen.nl TMC Project zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.

Laatste wijziging: 01-06-2024